แลกโค้ดส่วนลด LINE MAN

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • เพียงซื้อสินค้าข้าวเกรียบกุ้งคาลบี้ รสดั้งเดิม ขนาด 68 กรัม, ข้าวเกรียบกุ้งคาลบี้ รสต้มยำกุ้ง ขนาด 55 กรัม, ข้าวเกรียบกุ้งคาลบี้ รสหมึกย่างสาหร่าย ขนาด 60 กรัม เฉพาะรุ่นซองโปรโมชั่น “รุ่นรับฟรีสิทธิ์แลกโค้ดส่วนลด LINE MAN มูลค่า 10 บาท” จำกัดจำนวน 40,000 สิทธิ์ รวมมูลค่า 400,000 บาท ตลอดระยะเวลากิจกรรม

  3 ขั้นตอนง่ายๆการแลกโค้ดส่วนลด LINE MAN:
  ขั้นตอนที่ 1 เปิดซองสินค้าข้าวเกรียบกุ้งคาลบี้ “รุ่นรับฟรีสิทธิ์แลกโค้ดส่วนลด LINE MAN มูลค่า 10 บาท” เพื่อพบรหัส 10 หลัก เฉพาะซองรุ่นที่ร่วมรายการ
  ขั้นตอนที่ 2 เพียงสแกน QR code จากหน้าซอง และกรอก *รหัสภายในซอง 10 หลัก และเบอร์โทรศัพท์ ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ www.calbeepromotion.in.th เพื่อรอรับโค้ดส่วนลด LINE MAN ยืนยันผ่าน SMS
  ขั้นตอนที่ 3 นำ **โค้ดส่วนลด LINE MAN ที่ได้รับ กรอกลงในช่องคูปองส่วนลด (Apply Coupon: Enter Code) เฉพาะการสั่งอาหารและเครื่องดื่มจากร้านที่ร่วมรายการ ผ่านทาง LINE MAN แอพพลิเคชั่นฟู้ดเดลิเวอรี่ เพื่อใช้สิทธิ์ (โค้ดส่วนลดจะถือว่าถูกใช้สิทธิ์ เฉพาะการสั่งอาหาร/เครื่องดื่มสำเร็จเท่านั้น)

  * การส่งรหัส 1 ครั้ง เท่ากับ 1 สิทธิ์ (รหัสที่ถูกส่งแล้วไม่สามารถใช้ส่งต่อได้อีก) / จำกัดจำนวน 40,000 สิทธิ์เท่านั้น และไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ต่อผู้ใช้งาน ส่งก่อนได้สิทธิ์ก่อน
  ** สามารถใช้โค้ดส่วนลดมูลค่า 10 บาทเฉพาะการสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านที่ร่วมรายการผ่านทาง LINE MAN แอพพลิเคชั่นฟู้ด เดลิเวอรี่ต่อครั้งในการสั่งซื้อ / ต่อบิล โดยไม่มียอดขั้นต่ำในการสั่งซื้อ (ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้)
  ** โค้ดส่วนลด LINE MAN มูลค่า 10 บาท มีอายุการใช้งานนับตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 00.01 น. (หรือวันที่กดรับรหัส) ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 23.59น. (ขึ้นอยู่กับเวลาเปิด-ปิดของทางร้าน)

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโค้ดส่วนลดในมูลค่าที่เท่ากัน แก้ไข หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และโค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อส่วนต่างของส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวน และส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการสั่งครั้งอื่นได้
 • รหัสที่หมดอายุ และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้
 • ระยะเวลาการส่งแลกรับสิทธิ์โค้ดส่วนลด LINE MAN ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 00.01 น. ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 23.59 น. หรือจนกว่าจำนวนสิทธิ์จะหมด ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกฏกติกาและข้อตกลง หรือส่อทุจริตในการแลกสิทธิ์ คณะกรรมการมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นมีสิทธิ์แลกสิทธิ์อีกต่อไป
 • สิทธิ์หรือสินค้าที่ได้รับตามกิจกรรมนี้ห้ามจำหน่าย หรือใช้ในการพาณิชย์อย่างอื่น แคมเปญนี้สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
 • บริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จำกัด มีสิทธิ์ในการนำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอันใดของผู้ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียง ออกเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆให้แก่ผู้โชคดี
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรักษาไว้ บริษัทฯ จะรักษาเสมือนเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ เอง ห้ามมิให้ผู้ใดละเมิด เปิดเผย เข้าถึง นำไปหาประโยชน์ส่วนตัว หรือทำลายข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาลงโทษในอัตราสูงสุด จะดำเนินคดีถึงที่สุด รวมถึงต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวนตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
 • คำตัดสินของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สามารถตรวจสอบจำนวนสิทธิ์คงเหลือได้ในหน้าเว็บไซต์ www.calbeepromotion.in.th
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ inbox facebook Calbee Ebisen คาลบี้ เอบิเซน https://www.facebook.com/CalbeeEbisen/
 • ประกาศเบอร์โทรผู้ได้รับสิทธิ์ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่ facebook Calbee Calbee Ebisen คาลบี้ เอบิเซน https://www.facebook.com/CalbeeEbisen/ และ หน้าเว็บไซต์ www.calbeepromotion.in.th เวลา 17.00 น.